.ROUČKA - SLATINA, a.s.

Veřejný návrh na koupi akcií Roučka - Slatina, a.s. 

 

Informační dopis a doporučený postup (PDF)

Veřejný návrh na koupi akcií ROUČKA - SLATINA, a.s.(PDF)

formulář Oznámení o přijetí veřejného návrhu (PDF)

 

Níže naleznete odpovědi na časté dotazy.

 

Majetkový účet - co to je

Zaknihované cenné papíry, tedy i akcie, jsou vedeny v počítači, podobně jako peníze v bance.  Jsou vedeny na majetkovém účtu v Centrálním depozitáři.

Centrální depozitář

Dnes jsou majetkové účty zakládány a vedeny v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. („CDCP“). Majitel účtu s ním nenakládá přímo, potřebuje účastníka CDCP. Tomuto účastníkovi dává pokyny k obchodům.  Takovým účtům říkáme podřazené.

Pokud aktivně obchodujete, případně jste už nějaké akcie prodávali po roce 2010, měli byste mít účet pod účastníkem podřazen. Od účastníka Vám pak přicházejí pravidelně výpisy. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ MUSÍTE DÁT i POKYN K PRODEJI SVÉMU ÚČASTNÍKOVI.

Historicky byly majetkové účty vedeny ve Středisku cenných papírů („SCP“), většina majetkových účtů totiž vznikla v souvislosti s nabytím akcií z kuponové privatizace. Za doby působení SCP účastníci nebyli potřeba/neexistovali. Tyto účty pak byly do CDCP převzaty. Některé z účtů zůstaly bez účastníka, tedy nelze s nimi plně nakládat. Takovým účtům říkáme nepodřazené.

Existence a číslo tohoto účtu a jeho případný obsah lze zjistit a akcie z nich prodat, pokud nám to umožníte. Akcie z nepodřazeného účtu můžeme převést (na kupujícího), pokud číslo účtu známe/zjistíme.

Číslo majetkového účtu – jak zjistit

Toto číslo je vždy 12-ti místné. Zjistíte jej:

 • u starých nepodřazených účtů nejlépe z „modrého“ výpisu ze SCP, kde je označeno jako „Registrační číslo účtu“ viz obrázek zde.
  • případně vám jej zjistíme, pokud nevíte a nemáte ani historický výpis
  • kuponová knížka nepomůže, číslo účtu neobsahuje
 • číslo podřazeného účtu zjistíte u svého účastníka, podřazené účty ani jejich čísla nikdo jiný nevidí a nezjistí.

Účastník – kód účastníka

Je banka nebo obchodník s cennými papíry, jde o licencovanou činnost. Každý účastník má svůj kód, který jej jednoznačně označuje. Seznam účastníků je zde.

Dědictví - jak vyřídit

V případě, že došlo k úmrtí akcionáře, může nabídku odkupu akcií akceptovat dědic, který akcie nabyl dle dědického usnesení. Do prázdných polí v Oznámení o přijetí veřejného návrhu smlouvy na koupi akcií doplní dědic své údaje a přiloží kopii kompletního dědického usnesení. Jsou-li:

 • akcie vedeny na nezařazeném účtu původního akcionáře:
  pokud je v usnesení o dědictví uvedeno, že akcie ROUČKA - SLATINA a.s. jsou na účtu v Centrálním depozitáři cenných papírů (dříve Středisko cenných papírů) s kódem 598 a uvedením čísla majetkového účtu (12-ti místné) dědic vyplní tyto údaje do formuláře Oznámení o přijetí veřejného návrhu smlouvy na koupi akcií a převod akcií bude vypořádán bez nutnosti další součinnosti

 • akcie vedeny na účtu původního akcionáře, který je podřazen pod účastníkem CDCP:
  pokud jsou akcie původního akcionáře evidovány na účtu u některého z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP) jako např. FIO banka, Komerční banka apod., je nutné, aby si dědic nejprve vyřídil převod akcií v rámci dědictví z účtu původního akcionáře na účet dědice (vyřízení dědictví je možné uskutečnit přímo u účastníka, u kterého jsou akcie evidovány), následně budou akcie převedeny na účet dědice a ten jako nový majitel musí u svého účastníka zadat pokyn k převodu akcií na kupujícího (ROUČKA - SLATINA, a.s.) Účastník, u kterého jsou akcie evidovány může po dědici požadovat podepsanou dokumentaci k odkupu akcií (Veřejný návrh a Oznámení o přijetí veřejného návrhu smlouvy na koupi akcií).

 

Kdo kupuje akcie

Akcie kupuje samotná společnost ROUČKA – SLATINA, a.s., a to na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 16. 11. 2020

Proč je kupuje

Představenstvo navrhlo a akcionáři schválili nákup vlastních akcií společností jako možnost zejména pro drobné akcionáře své akcie prodat, protože jinak obchodovány nejsou

Je to povinné?

Prodej povinný není, jedná se jen o možnost.

Jde o prodej, nikoli o výplatu výnosů.
Pokud akcie prodáte, nadále již akcionářem společnosti nebudete.

Kde vzala společnost informace k dopisům a adresy

Společnost, jako emitent akcií, má seznam svých akcionářů z CDCP.
Informace obsahují i adresy, na které byly rozeslány informační dopisy o veřejném návrhu. Adresy v CDCP však bohužel mnohdy nejsou aktuální.
Společnost jako jediná je oprávněna tyto adresy použít pro komunikaci s akcionáři. 

Proč mi nikdy nepřišly pozvánky na valnou hromadu

Pozvánky na valnou hromadu jsou uveřejňovány pouze podle stanov Společnosti, a to na stránkách (www.rouckaslatina.cz) a případně v obchodním věstníku.

Dividendy v Roučka - Slatina, a. s.

Podle nám dostupných informací od roku 1996 nebyla žádná dividenda vyplacena (ani nebylo o žádné dividendě rozhodnuto)

 

 

Pokud potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat:

roucka@cyrruscf.cz

tel. pracovní dny 9 až 16 hodin
+420 530 334 240

 

 

 

 


Soubory ke stažení

Jsme nejen konzultanti,
problémy řešíme za Vás od A do Z!

Pomohli jsme už stovkám společností s akvizicemi, vlastnickou strukturou nebo dražbou akcií. Neznáme problémy, vše je řešitelné.

Setkejme se.

* Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení poptávky. Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.