Sativa Keřkov, a.s.

SQUEEZE OUT
Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře TT Real, a.s., IČ: 28351975
Výplata protiplnění probíhá oproti předloženým akciím.

Lhůty: 1) řádná lhůta od 29.10.2013 - 28.11.2013
            2) ---
            3) ---
            4) ---

Výše protiplnění: 
*       =470 Kč za každou jednu akcii na jméno ve jmenovité hodnotě     Kč 428,-
*    =469.589 Kč za každou jednu akcii na jméno ve jmenovité hodnotě   Kč 428.000,-

Naše společnost již protiplnění za akcie nevyplácí. Obraťte se prosím na hlavního akcionáře.

 

ROZDĚLENÍ SPOLEČNOSTI
Rozdělení společnosti odštěpením se vznikem dvou nových společností:   
* ASTIVA, a. s., se sídlem Praha 5-Smíchov, Na Popelce 3187/12a, IČ:
   24229741, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
   v Praze, oddíl B, vložka 17966; 
* Reality SH, a. s., se sídlem Praha 5-Smíchov, Na Popelce 3187/12a,
   IČ: 24229733, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
   v Praze oddíl B, vložka 17965.

Výměna stávajících akcií společnosti za účelem jejich výměny za: 
* nové akcie společnosti vydané na majitele v listinné podobě
   ve jmenovité hodnotě 428 000,- Kč a 428,- Kč; 
* nové akcie společnosti ASTIVA, a. s. vydané na majitele v listinné
   podobě ve jmenovité hodnotě 62 000,- Kč a 62,- Kč; 
* nové akcie společnosti Reality SH, a. s. vydané na majitele
   v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 41 000,- Kč a 41,- Kč;

Lhůta:
2 měsíce ode dne zápisu rozdělení do obchodního
rejstříku, tedy ode dne 6. 6. 2012 do dne 6. 8. 2012.

Jsme nejen konzultanti,
problémy řešíme za Vás od A do Z!

Pomohli jsme už stovkám společností s akvizicemi, vlastnickou strukturou nebo dražbou akcií. Neznáme problémy, vše je řešitelné.

Setkejme se.

* Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení poptávky. Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.