UNILES, a.s.

Squeeze out

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti UNILES, a. s. konané dne 21. února 2012.
Výše protiplnění za jednu akcii na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činila 1.483,- Kč.
Výplatu protiplnění zajišťoval pověřený obchodník s cennými papíry EFEKTA CONSULTING, a.s., se sídlem Brno, Křenová 478/72, PSČ 602 00, IČO 60717068.

 

Doplatek protiplnění

V souvislosti s rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 33 Cm 222/2014-428 byla částka protiplnění zvýšena o doplatek ve výši 491,- Kč na jednu akcii („Doplatek“). 
Výplata Doplatku oprávněným osobám proběhla dne 25.4.2022 rozesláním poštovních poukázek (typu B).

Nevyplacená suma doplatků byla dne 21. 11. 2022 odeslána zpět hl. akcionáři, v případě dotazů týkajících se dodatečné výplaty doplatků protiplnění z důvodu nevyzvednutí poštovní poukázky či řešení dědictví prosím kontaktujte spol. AGROFERT, a. s., paní Andělu Zadákovou, na e-mailové adrese andela.zadakova@agrofert.cz

  

Jsme nejen konzultanti,
problémy řešíme za Vás od A do Z!

Pomohli jsme už stovkám společností s akvizicemi, vlastnickou strukturou nebo dražbou akcií. Neznáme problémy, vše je řešitelné.

Setkejme se.

* Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení poptávky. Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.