Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Dražby akcií 2020-111 a 2020-112

Dne 3.11.2020 proběhly veřejné elektronické nedobrovolné dražby akcií dle § 33 odst. 8 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb. z důvodu, že akcionáři byli v prodlení s odevzdáním původních listinných akcií při jejich změně na zaknihované akcie, ačkoli k tomu byli opakovaně vyzváni.

 

 

Dražby akcií 2020-001 a 2020-002 - upuštěno

Dne 23.4.2020 měly proběhnout veřejné nedobrovolné dražby akcií dle § 33 odst. 8 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb. z důvodu, že akcionáři jsou v prodlení s odevzdáním původních listinných akcií při jejich změně na zaknihované akcie, ačkoli k tomu byli opakovaně vyzváni.
Dražebník dne 14.4.2020 na základě žádosti Navrhovatele, v souladu s § 46/1 b) zákona 26/2000 o veřejných dražbách, upouští od veřejných nedobrovolných dražeb cenných papírů č. 2020-001 a 2020-002.

 

 

Přeměna podoby listinných akcií na akcie zaknihované

Lhůty pro předložení listinných akcií ve formě na jméno a sdělení majetkového účtu vedeného u CDCP:

1. řádná lhůta od 13.6.2018 do 13.8.2018
2. dodatečná lhůta od 24.8.2018 do 24.10.2018
3. zneplatnění akcií 22.11.2018

 


Soubory ke stažení

Jsme nejen konzultanti,
problémy řešíme za Vás od A do Z!

Pomohli jsme už stovkám společností s akvizicemi, vlastnickou strukturou nebo dražbou akcií. Neznáme problémy, vše je řešitelné.

Setkejme se.

* Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení poptávky. Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.