.Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Dražba č. 2024-132

Dne 5. března 2024 proběhla (elektronická) veřejná nedobrovolná dražba nepřevzatých listinných akcií dle § 33 odst. 8 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., které si akcionáři nepřevzali při přeměně zaknihovaného cenného papíru na cenný papír dle § 543 zákona č. 89/2012 Sb. ani v dodatečné lhůtě, ačkoli k tomu byli opakovaně vyzváni; přičemž akcie v důsledku právních omezení změnily také svou formu na formu na jméno, na tuto přeměnu akcií je tedy současně aplikován § 342 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích („ZOK“) s odkazem na ZOK § 526 a dále s odkazem ZOK § 539 (povinnost prodat nepřevzaté akcie v dražbě).

Akcionáři měli právo na převzetí akcií až do okamžiku zahájení dražby, resp. z technických důvodů a nutné kontroly do 4. 3. 2024.


Převzetí akcií bylo možné POUZE po přechozí dohodě na tel. čísle +420 271 745 123 nebo e-mailové adrese info@centin.cz na adrese sídla pověřené společnosti CENTIN, a.s. K Botiči 1453/6, 10100 Praha 10.

 


Soubory ke stažení

Jsme nejen konzultanti,
problémy řešíme za Vás od A do Z!

Pomohli jsme už stovkám společností s akvizicemi, vlastnickou strukturou nebo dražbou akcií. Neznáme problémy, vše je řešitelné.

Setkejme se.

* Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení poptávky. Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.