ZD Dřísy a.s.

Opakovaná dražba č. 2023-126

Dne 22. března 2023 proběhla OPAKOVANÁ veřejná nedobrovolná dražba nepřevzatých listinných akcií dle § 33 odst. 8 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., které si akcionáři nepřevzali v rámci procesu změny právní formy Zemědělského družstva Dřísy na akciovou společnost s obchodní firmou ZD Dřísy a.s. v souladu s Projektem změny právní formy dle § 360 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ani v náhradní lhůtě, ačkoli k tomu byli opakovaně vyzváni a dále, že v předchozí dražbě č. 2022-124 nebylo učiněno žádné podání.

Akcionáři měli právo na převzetí akcií, které bylo možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 15:00 hodin na adrese sídla společnosti ZD Dřísy a.s., Na Náměstí 487, 277 16 Všetaty. 
Kontaktní osoba pro převzetí akcií: Mgr. Karel Kromíchal, email: kromichal.karel@zddrisy.cz, tel. +420 775 867 111.

 

Dražba č. 2022-124

Dne 8. prosince 2022 proběhla veřejná nedobrovolná dražba nepřevzatých listinných akcií dle § 33 odst. 8 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., které si akcionáři nepřevzali v rámci procesu změny právní formy Zemědělského družstva Dřísy na akciovou společnost s obchodní firmou ZD Dřísy a.s. v souladu s Projektem změny právní formy dle § 360 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ani v náhradní lhůtě, ačkoli k tomu byli opakovaně vyzváni.

Protože v průběhu dražby nikdo z dražitelů neučinil podání, aspoň na úrovni nejnižšího podání, byla dražba ukončena s výsledkem NEVYDRAŽENO.

 


Soubory ke stažení

Jsme nejen konzultanti,
problémy řešíme za Vás od A do Z!

Pomohli jsme už stovkám společností s akvizicemi, vlastnickou strukturou nebo dražbou akcií. Neznáme problémy, vše je řešitelné.

Setkejme se.

* Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení poptávky. Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.