Sběrné suroviny, a.s.

Dne 18. 6. 2019 proběhla veřejná nedobrovolná dražba zaknihovaných akcií dle § 33 odst. 8 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., z důvodu že akcionáři nepředložili listinné akcie při změně podoby na zaknihované cenné papíry a neposkytli náležitou součinnost dle § 530 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. ani v dodatečné lhůtě, ačkoli k tomu byli opakovaně vyzváni.

Dražba byla ukončena bez udělení příklepu, nebylo učiněno žádné podání.


Soubory ke stažení

Jsme nejen konzultanti,
problémy řešíme za Vás od A do Z!

Pomohli jsme už stovkám společností s akvizicemi, vlastnickou strukturou nebo dražbou akcií. Neznáme problémy, vše je řešitelné.

Setkejme se.

* Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení poptávky. Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.