.Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

Squeeze out

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře. Výplata protiplnění probíhá oproti předloženým akciím výhradně bankovním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů nebo na jiný bankovní účet (v takovém případě je nutný úředně ověřený podpis na žádosti nebo ověření totožnosti osobně před pracovníkem CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.). Výše protiplnění za jednu kmenovou akcii na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 185,- Kč činí 451,- Kč. 

Možnosti předložení listinných akcií:

a) poštou nebo jinou doručovací službou (doporučujeme zaslat jako cenné psaní) spolu s žádostí o výplatu protiplnění (vzor žádosti níže ke stažení) na adresu CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. BABÁK Office, budova A, Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno - např. u cenného psaní prostřednictvím České pošty je možno pojistit zásilku až na částku 1 milion Kč (https://www.ceskaposta.cz/sluzby/psani/cr/cenne-psani) doporučujeme na obálku uvést kontakty: spolchemie@cyrruscf.cz, +420 530 334 240

b) osobně po předchozí dohodě prostřednictvím e-mailové adresy spolchemie@cyrruscf.cz nebo telefonního čísla +420 530 334 240 každé pracovní pondělí a středu v čase 9:00-12:00 a 13:00-16:00 hod. v sídle společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., na adrese Jana Babáka 2733/11 (BABÁK Office, budova A – 10. NP), 612 00 Brno


Lhůty k předložení akcií a výplatě protiplnění:
1) řádná lhůta od 20. 11. 2021 do 20. 12. 2021, tj. 30 dnů od data přechodu vlastnických práv k akciím na hlavního akcionáře (datum přechodu vlastnického práva = 20. 11. 2021, tj. 1 měsíc od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku). V případě, že oprávněné osoby předložili své listinné akcie ještě před začátkem řádné lhůty, začne se lhůta pro vyplacení protiplnění (15 dnů) počítat až ode dne přechodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře, částka protiplnění tak bude vyplacena nejpozději do 5. 12. 2021.

2) dodatečná lhůta od 17. 1. 2022 do 18. 2. 2022


Dokumenty ke stažení:
uverejneni-usneseni-valne-hromady-a-zaveru-znalce.pdf
zadost_o_vyplatu_protiplneni.pdf

 

Odpovědi na časté dotazy:

Počet kusů akcií
Pokud vlastníte hromadnou akcii, najdete na ní informaci, kolik jednotlivých kusů tato hromadná akcie nahrazuje.

Úředně ověřený podpis oprávněné osoby na žádosti o výplatu protiplnění
Nutný pouze v případě, že oprávněná osoba zasílá listinné akcie poštou nebo jinou doručovací službou a požaduje výplatu protiplnění na bankovní účet, který není uvedený v seznamu akcionářů.

Osobní předání akcií
Pouze v Brně na adrese Jana Babáka 2733/11 (BABÁK Office, budova A – 10. NP), 612 00 Brno, s sebou je nutné přinést originály listinných akcií, doklad totožnosti a číslo bankovního účtu pro výplatu protiplnění. Pro osobní jednání není potřeba vyplňovat formulář žádosti o výplatu protiplnění, předání akcií proběhne oproti podpisu protokolu o předání akcií.
Záležitost nelze vyřídit na pražské ani ostravské pobočce společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. ani v sídle společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost.
 
Zastoupení třetí osobou při osobním jednání
Pouze na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby zmocňující třetí osobu k předložení akcií společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost a sdělení bankovního účtu pro výplatu protiplnění za tyto akcie.

Způsob výplaty protiplnění
Výhradně bankovním převodem. V případě, že oprávněná osoba nemá bankovní účet, může si jej nechat zřídit nebo uvést „cizí“ bankovní účet (v obou případech je nutný úředně ověřený podpis oprávněné osoby na žádosti o výplatu protiplnění nebo ověření totožnosti oprávněné osoby před pracovníkem CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.)

K bodu V. rozhodnutí z VH dne 29.9.2021: Každý Akcionář, případně zástavní věřitel, je povinen do čtrnácti (14) dnů od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku písemně sdělit Pověřené osobě identifikaci svého bankovního účtu, na který mu má být poskytnuto Protiplnění; …
Vzhledem k tomu, že podmínkou pro výplatu protiplnění je předání akcií, nemá smysl požadovat informace o účtu akcionáře, na který má být výplata protiplnění provedena, samostatně před předáním akcií.

Datum zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku
V obchodním rejstříku je jako datum zápisu usnesení Valné hromady uvedeno datum 15. 10. 2021, nicméně v elektronické podobě obchodního rejstříku (tj. ve veřejně dostupné verzi) bylo rozhodnutí uveřejněno a veřejnosti zpřístupněno až dne 19. 10. 2021.

Uplynutí nároku na výplatu protiplnění
Nárok oprávněné osoby na výplatu protiplnění neboli obecná promlčecí lhůta uplyne po 3 letech od data přechodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře.

 

 

Dražba 2021-119

Dne 1. 6. 2021 proběhla veřejná elektronická nedobrovolná dražba akcií dle § 33 odst. 8 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., které si akcionáři nepřevzali při výměně původních listinných akcií o jmenovité hodnotě 500,- Kč za nové listinné akcie o jmenovité hodnotě 185,- Kč vydaných v souvislosti s rozhodnutím valné hromady společnosti o snížení jmenovité hodnoty akcií, ačkoliv k tomu byli opakovaně vyzváni.

 

Dražba 2020-115

Dne 7. 1. 2021 proběhla veřejná elektronická nedobrovolná dražba akcií dle § 33 odst. 8 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., které si akcionáři nepřevzali při výměně původních listinných akcií o jmenovité hodnotě 500,- Kč za nové listinné akcie o jmenovité hodnotě 185,- Kč vydaných v souvislosti s rozhodnutím valné hromady společnosti o snížení jmenovité hodnoty akcií, ačkoliv k tomu byli opakovaně vyzváni.

 

Dražba 2019-002

Dne 26. 3. 2019 proběhla veřejná nedobrovolná dražba listinných akcií dle § 33 odst. 8 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., které si akcionáři nepřevzali při změně podoby ze zaknihované na listinnou ani v dodatečné lhůtě, ačkoliv k tomu byli opakovaně vyzváni.  
Akcionářům z dražby byly podíly na výtěžku z dražby zaslány poštovními poukázkami s poznámkou „výtěžek z dražby Spolchemie“
Nevyplacené dražební výtěžky z dražby č. 2019-002 byly k datu 28. 2. 2021 předány navrhovateli dražby tj. společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost. Pro opětovnou výplatu se prosím obraťte přímo na společnost.

 

Více informací o akciích Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost je k dispozici na internetových stránkách společnosti www.spolchemie.cz v záložce „O nás“ – „Pro akcionáře“ – „Ostatní informace“.


Soubory ke stažení

Jsme nejen konzultanti,
problémy řešíme za Vás od A do Z!

Pomohli jsme už stovkám společností s akvizicemi, vlastnickou strukturou nebo dražbou akcií. Neznáme problémy, vše je řešitelné.

Setkejme se.

* Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení poptávky. Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.