TIPGAMES a.s.

Opakovaná dražba akcií 2017-003 - upuštěno

Dražebník oznamuje, že upouští od veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů, jež se měla konat 31.5.2017 dle § 33 zákona č. 256/2004 Sb.

Dražebník tedy tímto upouští od veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů, a to dle § 46, odst. 1. písmeno f) zákona 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, jelikož bylo zahájeno insolvenční řízení s vlastníkem předmětu dražby.

 

Opakovaná dražba akcií 2017-003 - nekonala se

Dražebník tímto oznamuje, že veřejná nedobrovolná opakovaná dražba cenných papírů TIPGAMES, a.s. se ve stanoveném termínu dne 31.5.2017 nekonala, a to v souladu s § 46a a § 46b odst. 1 zákona 26/2000 Sb. o veřejných dražbách.

Důvod, pro který bylo navrhováno provedení dražby nedobrovolné dle § 33 odst. 8 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb. je realizace zástavy – prodej zastavených cenných papírů k Pohledávce.

Posudek použitý pro dražbu dne 14. 9. 2016 (níže)  zůstává v platnosti. 

 

Opakovaná dražba akcií 2017-003

Dne 31. 5. 2017 proběhne opakovaná veřejná nedobrovolná dražba listinných akcií společnosti TIPGAMES a.s.  

Důvod, pro který je navrhováno provedení dražby nedobrovolné dle § 33 odst. 8 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb. je realizace zástavy - prodej zastavených cenných papírů k Pohledávce. V předchozí dražbě provedené dne 14. 9. 2016 pod číslem 2016-003, předmět nebyl vydražen.

 

Dražba akcií 2016-003 - nevydraženo

Dne 14. 9. 2016 proběhla veřejná nedobrovolná dražba listinných akcií společnosti TIPGAMES a.s.

Důvod, pro který bylo navrhováno provedení dražby nedobrovolné dle § 33 odst. 8 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb. je realizace zástavy – prodej zastavených cenných papírů k Pohledávce.

 

Dražba akcií 2016-002 - nevydraženo

Dne 12. 4. 2016 proběhla veřejná nedobrovolná dražba listinných akcií společnosti TIPGAMES a.s.

Důvod, pro který je navrhováno provedení dražby nedobrovolné dle § 33 odst. 8 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb. je realizace zástavy – prodej zastavených cenných papírů k Pohledávce.  

 

Dražba akcií 2014-007 - upuštěno

Dražebník tímto upouští od veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů, a to dle § 46 odst. 1, písm. b) zákona 26/2000 Sb. o veřejných dražbách.

 

Dražba akcií 2014-007 - nekonala se

Dne 28. 11. 2014 se veřejná nedobrovolná dražba listinných akcií společnosti TIPGAMES a.s. nekonala na základě písemné žádosti navrhovatele.

 

Dražba akcií 2014-007

Dne 28. 11. 2014 proběhne veřejná nedobrovolná dražba listinných akcií společnosti TIPGAMES a.s.

Důvod, pro který je navrhováno provedení dražby nedobrovolné dle § 33 odst. 8 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb. je realizace zástavy – prodej zastavených cenných papírů k Pohledávce.  

 


Soubory ke stažení

Jsme nejen konzultanti,
problémy řešíme za Vás od A do Z!

Pomohli jsme už stovkám společností s akvizicemi, vlastnickou strukturou nebo dražbou akcií. Neznáme problémy, vše je řešitelné.

Setkejme se.

* Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení poptávky. Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.