TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Squeeze out

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře.
Výplata protiplnění probíhala oproti předloženým akciím.

Výše protiplnění za jednu akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činila 1.815,- Kč

Lhůty: 1) řádná lhůta od 23.9.2013 - 22.10.2013
          2) první dodatečná lhůta do 20.11.2013 
           3) druhá dodatečná lhůta do 18.12.2013
           4) zněplatnění akcií k 17.3.2014
           5) uplynutí lhůty k předložení akcií k 17.3.2018
           6) výplata Doplatku k protiplnění od 3.2.2020
           7) ukončení výplaty Doplatků protiplnění ke dni 7. 10. 2023 (promlčení nároku)

V souvislosti s rozhodnutími Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. června 2018 byla částka protiplnění zvýšena z původně určené částky 1 815 Kč (na jednu akcii) na částku 2 284 Kč (na jednu akcii), což představuje zvýšení o částku 469 Kč na jednu akcii („Doplatek“). Nárok na výplatu Doplatku mají pouze akcionáři, kteří předložili své akcie a uplatnili nárok na výplatu protiplnění.


Dne 7. října 2023 došlo k uplynutí čtyřleté promlčecí lhůty na výplatu Doplatků a přijímání žádostí o výplatu bylo tímto ukončeno.
V případě dotazů se prosím obraťte přímo na hlavního akcionáře.

 

 

Dražba akcií

Dne 17. 12. 2009 proběhla veřejná nedobrovolná dražba listinných akcií, které si akcionáři nepřevzali při změně podoby ani v dodatečné lhůtě, ačkoli k tomu byli opakovaně vyzváni.


Soubory ke stažení

Jsme nejen konzultanti,
problémy řešíme za Vás od A do Z!

Pomohli jsme už stovkám společností s akvizicemi, vlastnickou strukturou nebo dražbou akcií. Neznáme problémy, vše je řešitelné.

Setkejme se.

* Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení poptávky. Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.