VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Squeeze out - UKONČENO

Přechod vlastnického práva na hlavního akcionáře Svaz VKMO s.r.o.
Výplata protiplnění oproti předloženým akciím

Lhůty: 1) řádná lhůta od 21.12.2012 - 20.1.2013
           2) dodatečná lhůta od 24.1.2013 - 8.2.2013
            3) 2. dodatečná lhůta od 29.3.2013 - 30.4.2013
            4) zneplatnění nepředložených akcií 12.6.2013

Výše protiplnění:
* Kč 1.867,- za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě Kč 1.000,-

Výplata protiplnění byla ukončena. Došlo k promlčení nároku.

Dokumenty:________________________________________________________________________

Dražba akcií - PROBĚHLA

Dne 28.6.2012 proběhla veřejná nedobrovolná dražba nepřevzatých listinných cenných papírů, které si akcionáři nepřevzali ani v dodatečné lhůtě, ačkoliv k tomu byli opakovaně vyzváni.
Dokumenty:


________________________________________________________________________


Přeměna podoby zaknihovaných akcií na akcie listinné - PROBĚHLO

Lhůty pro vyzvednutí akcií:  1) řádná lhůta od 29.9. 2011 do 30.11.2011
                                             2) dodatečná lhůta od 16.2.2012 do 19.3.2012
Výzva pro akcionáře:                                        


Soubory ke stažení

Jsme nejen konzultanti,
problémy řešíme za Vás od A do Z!

Pomohli jsme už stovkám společností s akvizicemi, vlastnickou strukturou nebo dražbou akcií. Neznáme problémy, vše je řešitelné.

Setkejme se.

* Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení poptávky. Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.