Priessnitzovy léčebné lázně a.s.

Dne 26.10.2017 proběhla veřejná nedobrovolná dražba zaknihovaných akcií, z důvodu že akcionáři nepředložili listinné akcie při změně podoby na zaknihované cenné papíry a neposkytli náležitou součinnost dle § 530 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. ani v dodatečné lhůtě, ačkoli k tomu byli opakovaně vyzváni.


 
 

Dne 31. 8. 2015 proběhla veřejná nedobrovolná dražba listinných akcií, které si akcionáři  nepřevzali při změně podoby ani v dodatečné lhůtě, ačkoli k  tomu byli opakovaně vyzváni.

 
 
 
 
 

Představenstvo společnosti tímto vyzývá akcionáře společnosti, aby předložili své akcie s nominální hodnotou 1.000,- Kč, znějící na majitele, ve lhůtě do 3 měsíců ode dne zveřejnění této výzvy (tj. od 18. 12. 2015) u obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ: 27758419, a to každé pracovní pondělí a středu v době od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod., aby jim mohl být vyplacen příslušný výtěžek z dražby.

 


Soubory ke stažení

Jsme nejen konzultanti,
problémy řešíme za Vás od A do Z!

Pomohli jsme už stovkám společností s akvizicemi, vlastnickou strukturou nebo dražbou akcií. Neznáme problémy, vše je řešitelné.

Setkejme se.

* Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení poptávky. Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.